Prace Ziemne

 

 • Roboty ziemne:

  - wykopy fundamentowe,

  - melioracje,

  - niwelacje terenu,

  - stawy.
   
 • Rozbiórki i wyburzenia
   
 • Budowa:

  -  dróg

  - podjazdów

  - utwardzenie placów 
   
 • Odśnieżanie dróg i placów

 

Script logo